Catatan Berita Pertanahan dan Harian Petugas Ukur

PITUTUR KUNO

PITUTUR KUNO:

Wong yen legawa uripe dawa
Wong yen sabar rejekine ya jembar
Wong yen ngalah uripe bakal barokah
Sapa sing jujur uripe ya makmur
Sapa sing sulaya uripe ya sengsara
Sapa sing sombong amale bakal kobong
Sapa sing telaten bakal panen
Aja padha ngresula mundak gelis tuwa
Sing wis lunga lalekna
Sing durung teka entenana
Sing wis ana syukurana
Iki tetuah wong jawa eling elingana lan lakonana.

SEHAT kuwi nek :

Mangan enak
Turu kepenak
Ngibadah jenak
Tonggo semanak
Keluarga cedak
Bondo cumepak
Kubur rasesak
Suwargo mbukak
Ketemu konco ngguyu ngakak
������
@Post Comment

0 comments:

Post a Comment - Kembali ke Konten

PITUTUR KUNO